Dekan

Description: 1. Mesy. JK Pengajian Program Prasiswazah FSKTM di Bang. Canselori Putra
2. Sesi Perkongsian Bersama Warga UPM di Panggung Percubaan, UPM
Room: Kenderaan - Proton Wira
Start Time: 14:00:00 - Thursday 04 April 2019
Duration: 4 hours
End Time: 18:00:00 - Thursday 04 April 2019
Type: Internal
Created By: norhaida
Last Updated: 01:00:00 - Thursday 01 January 1970
Repeat Type: None
Edit Entry
Copy Entry
Delete Entry